Van der Veldt Bronbemalingen B.V. • Bedrijvenweg 16 • 1424 PX • De Kwakel • info@vanderveldtgroep.nl

Bel ons vandaag nog: +31 297 563731

logo-vanderveldt-groep

Specialisme

Bronbemaling kent verschillende technieken en specialismen. Bij de Van der Veldt Groep kunt u terecht voor onderstaande bemalingen.

Zwaartekrachtbemaling

Bestaat de bodem uit grove lagen zand en/of grind dan kan een zwaartekrachtbemaling toegepast worden. Doel hiervan is om het grondwater door hoogteverschillen te laten stromen onder vrij verval naar de bemalingfilters. De filters zijn van boven open zodat er geen vacuüm kan ontstaan. Met een zogenoemd inhanger wordt het bemalingswater uit het filter gezogen.

Retourbemaling

Bij een retourbemaling wordt het opgepompte bemalingswater via een gesloten systeem in hetzelfde watervoerende pakket teruggevoerd. Bij een werking in een gesloten systeem wordt het bemalingswater met een deepwell onttrokken. Vanuit de onderwaterpomp gaat het bemalingswater via gesloten afvoerleidingen direct naar de retourbronnen. Een retourbemaling wordt toegepast om zettingen van de bodem te voorkomen, om het poriënwater op peil te houden zodat er geen schade aan gewassen wordt toegebracht, omdat er geen ander afvoermogelijkheden zijn, wanneer een waterschap of provincie het verplicht om een retourbemaling toe te passen of wanneer het goedkoper is om het water te retourneren in plaats van het betalen van grondwaterbelasting.

Spanningsbemaling

Bij spanningsbemaling wordt de druk van het grondwater onder de bodem van bijvoorbeeld een bouwput verlaagd om openbarsten van bouwputbodem te voorkomen. Door een verstoring van evenwicht tussen grond en water in de diepere lagen kan kwelvorming ontstaan. Hierdoor kan de bouwputbodem open barsten. De bodem wordt weer in evenwicht gebracht door de gronddruk boven de watervoerende laag gelijk te maken aan de druk van het grondwater tegen de onderkant van de afsluitende laag. Voor een spanningsbemaling kan een vacuüm- of een deepwell bemaling geplaatst worden.

Vacuümbemaling / deepwell bemaling

Voor het verticaal bemalen worden meestal vacuüm (korte) – of zwaartekracht (lange) filters gebruikt. Op regelmatige afstanden worden 4 tot 7 meter lange geperforeerde zuigbuizen (vacuümfilters) de grond ingebracht en aangesloten op een verzamelleiding. Deze is weer aangesloten op een vacuümpomp. Elk ringsysteem ligt op een andere diepte. Zo wordt het water per filterring verlaagd. In de praktijk is de maximale zuighoogte 4 à 5 meter. In de afvoerslang kan een watermeter zitten, die in verband met lozingskosten de hoeveelheid opgepompt (en geloosd) water meet. Bij bemalingen op dieptes van meer dan 5 meter worden dieptebronnen (deepwell) gebruikt. Dit is een onder in het boorgat geplaatste elektrische centrifugaalpomp. Een gebied van enkele hectaren wordt met deze methode snel bemaald.